Skip to main content

Disclaimer

Stoppen met de pil is een informatieve website bedoeld voor vrouwen die hun natuurlijke hormoonhuishouding willen stabiliseren. De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld en is gebaseerd op feiten afkomstig van wetenschappelijk onderzoek, eigen ervaringen en diverse internetbronnen. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Stoppen met de pil sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. De adviezen, tips en opmerkingen zijn allemaal vrijblijvend van aard. De producten die op deze site worden aangeraden mogen niet als medisch advies beschouwd worden. Indien je de pil gebruikt wegens medische redenen of als je andere medicijnen gebruikt, dien je voor het gebruik van de producten die hier worden aangeraden te overleggen met je huisarts.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Stoppen met de pil is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond. Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.stoppenmetpil.nl zijn geen eigendom van Stoppen met de pil. Stoppen met de pil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Stoppen met de pil worden onderhouden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stoppen met de pil.